CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

  1. Thời gian bảo hành

Thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu chính thức tùy theo các dịch vụ mà khách hàng sử dụng.

  1. Chính sách bảo hành

2.1| Các dịch vụ bao gồm việc sửa lỗi website Công ty xây dựng, không bao gồm việc xử lý các tình huống xảy ra do những lỗi môi trường, thiên tai (hỏa hoạn, lũ lụt …). Trong trường hợp này, InterData có trách nhiệm khắc phục và đưa website của khách hàng hoạt động trở lại trong thời gian nhanh nhất.

2.2| Trong thời gian bảo hành, nếu có sự cố xảy ra về phía hosting server, chậm nhất là 72 giờ, InterData sẽ đưa website của khách hàng hoạt động bình thường.

2.3| Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành website khi khách hàng bị lộ thông tin username và password quản lý website.

2.4| Khi khách hàng mất password hay quên password, Công ty sẽ hỗ trợ miễn phí việc tìm lại password. Thời gian chậm nhất là 72 giờ kể từ lúc khách hàng thông báo với InterData.

2.5| Công ty sẽ hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan đến website trong quá trình sử dụng cũng như giải đáp các thắc mắc của khách hàng, hỗ trợ khách hàng sửa chữa, phục hồi các sai sót, hư hỏng của website không thuộc phạm vi bảo hành như do người sử dụng để lộ thông tin username hay password … Các hỗ trợ này có thể được thảo luận của hai bên để tính chi phí hoặc không tính chi phí phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

2.6| Trong vòng 30 ngày đầu kể từ khi website chính thức hoạt động, InterData sẽ theo dõi giám sát toàn bộ hoạt động của website. Nếu có bất kỳ lỗi nào được phát hiện, Công ty sẽ có trách nhiệm chỉnh sửa trong thời hạn chậm nhất là 48 giờ kể từ khi nhận được thông tin.

2.7| Đối với lỗi hệ thống nghiêm trọng làm gián đoạn hoạt động, người quản lý hệ thống khách hàng sẽ thông báo cho Công ty bằng mọi hình thức nhanh nhất có thể: điện thoại, email,… InterData sẽ tiến hành khắc phục trong thời gian tối đa là 48 giờ (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết).

2.8| Đối với sai sót hoặc các yêu cầu chỉnh sửa để thuận tiện sử dụng, Khách hàng có thể thông báo cho Công ty để cùng thương lượng phương thức và thời gian giải quyết.

2.9| Những lỗi về số liệu, sai sót do ban quản trị hệ thống thao tác, Công ty sẽ hỗ trợ cùng giải quyết thông qua điện thoại, email.

Lưu ý: Trong thời gian bảo hành, nếu có phát sinh yêu cầu mới như: chỉnh sửa các chức năng để tiện sử dụng, sửa đổi hình thức, giao diện… tùy theo mức độ cụ thể sẽ được tính phí thông qua sự bàn bạc giữa hai bên.